Úvod / Naše řešení / Výroba a skladování

Výroba a skladování

Výroba a skladování

Všechny výrobní podniky, nezávisle na velikosti, musí velmi dobře zvažovat, kolik svých produktů budou vyrábět, aby pokryly celou poptávku svých zákazníků, ale aby se jejich produkce zbytečně nehromadila na skladu. Vybalancovat optimální stav bývá obtížné a bez dobrého softwaru zpravidla téměř nemyslitelné. Lupa NET nabízí řešení směřující k optimalizaci Vaší výroby. Zároveň přináší dokonalý přehled o aktuálním stavu skladu surovin i hotových výrobků.

Oblasti využití systému

Výroba

Výroba pro konkrétního zákazníka

Rádi byste změnili systém výroby na sklad na výrobu pro konkrétního zákazníka? Náš dynamický systém Vás mile překvapí.

Napojení na sklad a expedici

Potřebujete napojit k Vaší výrobní technologii skladový systém a expedici? Umíme napojit jednoduchá řešení i vysoce sofistikované automatizované a robotizované linky.

Objednávky výroby

Propracovaný objednávkový systém je předpokladem správně fungující výroby. Nabízíme komplexní dynamické řešení.

Více z této oblasti

Skladování

Toky surovin a zboží

Potřebujete zrychlit a zpřesnit toky surovin a zboží v celém podniku? K dispozici je nově vyvinutý systém terminálové expedice.

Ztráty

Potýkáte se s krádežemi zboží na skladě a ve výrobě? S naším systémem komplexního logování všech operací, logování s propojeným kamerovým záznamem a s logováním změn všech dokladů to budou mít zaměstnanci velmi těžké.

Sklad pod kontrolou

Potřebujete dostat pod plnou kontrolu Váš sklad? Základem pořádku je pečlivě propracovaný systém vnitřní logistiky pohybu zboží v přímé vazbě na následující expedici.