Úvod / Produktové řady

Produktové řady

Lupa NET POS

Plnohodnotný pokladní systém, který kromě obvyklých funkcí umožňuje například připojení bankovního terminálu, provoz automaticky spouštěné záložní pokladny či propojení na hotelový systém.

Obsahuje jednoduché sledování stavu skladu, či možnost napojení na plnohodnotný modul skladového systému SKLAD NET Basic, nebo SKLAD NET Professional.

Pokladní systém je certifikovaný ve shodě s dokumentem WELMEC.

Lupa NET Basic

Retail verze skladového systému pro 1 provozovnu. Obsahuje receptury (rozpad prodejního sortimentu na suroviny), doklady (fakturaci), importy/exporty, ceníky a základní analýzy. Je omezena maximálním počtem 4 do systému zapojených počítačů, 2 současně pracujících uživatelů a maximálně 6 připojených dalších zařízení (pokladen, vah…).

Umožňuje napojení modulu Lupa NET Stravovací systém – webové rozhraní pro objednávání jídel.

Nelze k němu ale přidávat další moduly (pro výrobu a expedici), ani provádět jakékoli úpravy na míru.

Lupa NET Professional (P1 – P3)

Plnohodnotný skladový systém obsahující mimo všech možností Lupy NET Basic navíc manažerské analýzy (kontingenční tabulky), centrální systém zákazníků, uživatelsky definované skupiny karet a firem, možnost vlastní úpravy etiket…

Umožňuje napojení modulu Lupa NET Stravovací systém – webové rozhraní pro objednávání jídel.

Umožňuje připojení dalších modulů pro výrobu a expedici a modulu Nástěnka (zobrazování vybraných dat z Lupy NET prostřednictvím webového prohlížeče). Speciálními úpravami na míru lze zcela přizpůsobit Vašemu provozu.

Lupa NET Jídelní systém

Modul pro objednávky jídel pro přímou konzumaci (např. v závodní jídelně, či restauraci…), nebo k dalšímu rozvozu přímo k zákazníkovi. K objednávce využívá webový prohlížeč. Další informace na www.jidelnisystem.cz

Lupa NET Dáme nákup

Agregátor kamenných prodejen s výdejem či rozvozem nákupů zakoupených online. Více informací na www.damenakup.cz

Lupa NET Konektor

Modul řídící výrobní stroje prostřednictvím systému Lupa NET. Je vyráběný na míru.